หน้าแรกแคตตาล็อกออกอากาศรถยนต์ลงชื่อเข้า
...


ยี่ห้อ

รถ mercedes benz a<  กลับไป mercedes benz | a


ข้อแตกต่าง
MERCEDES BENZ A-klasse (169)
  แรงม้ากิโลเมตร/ชั่วโมงวินาที 
MERCEDES BENZ A   A 150 (95 Hp) 3 drเบนซิน95ธรรมดา9517512.62004-2008
MERCEDES BENZ A   A 150 (95 Hp) 3 drเบนซิน95ธรรมดา9517512.62008-2020
MERCEDES BENZ A   A 150 (95 Hp) Autotronic 3 drเบนซิน95Tiptronic9517013.52004-2008
MERCEDES BENZ A   A 150 (95 Hp) Autotronic 3 drเบนซิน95Tiptronic9517013.52008-2020
MERCEDES BENZ A   A 170 (115 Hp) 3-drเบนซิน95ธรรมดา11518810.92008-2020
MERCEDES BENZ A   A 170 (115 Hp) 3-drเบนซิน95ธรรมดา11518810.92004-2008
MERCEDES BENZ A   1.7 3D 170เบนซิน95ธรรมดา11618810.92004-2020
MERCEDES BENZ A   A 170 (115 Hp) Autotronic 3-drเบนซิน95Tiptronic11518311.52004-2008
MERCEDES BENZ A   A 170 (115 Hp) Autotronic 3-drเบนซิน95Tiptronic11518311.52008-2020
MERCEDES BENZ A   A 160 CDI (82 Hp) 3-drดีเซลธรรมดา82170152008-2020
MERCEDES BENZ A   A 160 CDI (82 Hp) 3-drดีเซลธรรมดา82170152004-2008
MERCEDES BENZ A   A 180 CDI (109 Hp) 3-drดีเซลธรรมดา10918610.82008-2020
MERCEDES BENZ A   A 180 CDI (109 Hp) 3-drดีเซลธรรมดา10918610.82004-2008
MERCEDES BENZ A   A 200 CDI (140 Hp) 3-drดีเซลธรรมดา1402019.52008-2020
MERCEDES BENZ A   A 200 CDI (140 Hp) 3-drดีเซลธรรมดา1402019.52007-2008
MERCEDES BENZ A   A 160 CDI (82 Hp) Autotronic 3-DrดีเซลTiptronic8216515.32008-2020
MERCEDES BENZ A   A 160 CDI (82 Hp) Autotronic 3-DrดีเซลTiptronic8216515.32004-2008
MERCEDES BENZ A   A 180 CDI (109 Hp) Autotronic 3-drดีเซลTiptronic10918111.12004-2008
MERCEDES BENZ A   A 180 CDI (109 Hp) Autotronic 3-drดีเซลTiptronic10918111.12008-2020
MERCEDES BENZ A   A 200 CDI (140 Hp) Autotronic 3-drดีเซลTiptronic1401969.62007-2008
MERCEDES BENZ A   A 200 CDI (140 Hp) Autotronic 3-drดีเซลTiptronic1401969.62008-2020
MERCEDES BENZ A   A 180 CDI AT (109 Hp) 3-drดีเซลVariator10918111.12004-2008
MERCEDES BENZ A   A 200 CDI AT (140 Hp) 3-drดีเซลVariator1401969.62007-2008
MERCEDES BENZ A   A 180 CDI AT (109 Hp) 3-drดีเซลVariator10918111.12008-2020
MERCEDES BENZ A   A 200 CDI AT (140 Hp) 3-drดีเซลVariator1401969.62008-2020
MERCEDES BENZ A   A 200 (136 Hp) 3-drเบนซิน95ธรรมดา1362009.82008-2020
MERCEDES BENZ A   A 200 (136 Hp) 3-drเบนซิน95ธรรมดา1362009.82004-2008
MERCEDES BENZ A   A 200 Turbo (193 Hp) 3-drเบนซิน95ธรรมดา19322782005-2008
MERCEDES BENZ A   A 200 Turbo (193 Hp) 3-drเบนซิน95ธรรมดา19322782008-2020
MERCEDES BENZ A   2.1 3D 200เบนซิน95ธรรมดา1362009.82004-2020
MERCEDES BENZ A   A 200 (136 Hp) Autotronic 3-drเบนซิน95Tiptronic1361959.92004-2008
MERCEDES BENZ A   A 200 (136 Hp) Autotronic 3-drเบนซิน95Tiptronic1361959.92008-2020
MERCEDES BENZ A   A 200 Turbo (193 Hp) Autotronic 3-drเบนซิน95Tiptronic1932207.32005-2008
MERCEDES BENZ A   A 200 Turbo (193 Hp) Autotronic 3-drเบนซิน95Tiptronic1932207.32008-2020
MERCEDES BENZ A-klasse (169)
  แรงม้ากิโลเมตร/ชั่วโมงวินาที 
MERCEDES BENZ A   A 150 (95 Hp) 5-drเบนซิน95ธรรมดา9517512.62008-2020
MERCEDES BENZ A   A 150 (95 Hp) 5-drเบนซิน95ธรรมดา9517512.62004-2008
MERCEDES BENZ A   A 150 (95 Hp) Autotronic 5-drเบนซิน95Tiptronic9517013.52004-2008
MERCEDES BENZ A   A 150 (95 Hp) Autotronic 5-drเบนซิน95Tiptronic9517013.52008-2020
MERCEDES BENZ A   A 170 (115 Hp) 5-drเบนซิน95ธรรมดา11518810.92008-2020
MERCEDES BENZ A   A 170 (115 Hp) 5-drเบนซิน95ธรรมดา11518810.92004-2008
MERCEDES BENZ A   1.7 5D 170เบนซิน95ธรรมดา11618810.92004-2020
MERCEDES BENZ A   A 170 (115 Hp) Autotronic 5-drเบนซิน95Tiptronic11518311.52008-2020
MERCEDES BENZ A   A 170 (115 Hp) Autotronic 5-drเบนซิน95Tiptronic11518311.52004-2008
MERCEDES BENZ A   A 160 CDI (82 Hp) 5-drดีเซลธรรมดา82170152008-2020
MERCEDES BENZ A   A 160 CDI (82 Hp) 5-drดีเซลธรรมดา82170152004-2008
MERCEDES BENZ A   A 180 CDI (109 Hp)ดีเซลธรรมดา10918610.82008-2020
MERCEDES BENZ A   A 180 CDI (109 Hp)ดีเซลธรรมดา10918610.82004-2008
MERCEDES BENZ A   A 200 CDI (140 Hp)ดีเซลธรรมดา1402019.52008-2020
MERCEDES BENZ A   A 200 CDI (140 Hp)ดีเซลธรรมดา1402019.52007-2008
MERCEDES BENZ A   A 160 CDI (82 Hp) Autotronic 5-drดีเซลTiptronic8216515.32008-2020
MERCEDES BENZ A   A 160 CDI (82 Hp) Autotronic 5-drดีเซลTiptronic8216515.32004-2008
MERCEDES BENZ A   A 180 CDI (109 Hp) AutotronicดีเซลTiptronic10918111.12004-2008
MERCEDES BENZ A   A 180 CDI (109 Hp) AutotronicดีเซลTiptronic10918111.12008-2020
MERCEDES BENZ A   A 200 CDI (140 Hp) AutotronicดีเซลTiptronic1401969.62007-2008
MERCEDES BENZ A   A 200 CDI (140 Hp) AutotronicดีเซลTiptronic1401969.62008-2020
MERCEDES BENZ A   A 180 CDI AT (109 Hp)ดีเซลVariator10918111.12004-2008
MERCEDES BENZ A   A 200 CDI AT (140 Hp)ดีเซลVariator1401969.62007-2008
MERCEDES BENZ A   A 180 CDI AT (109 Hp)ดีเซลVariator10918111.12008-2020
MERCEDES BENZ A   A 200 CDI AT (140 Hp)ดีเซลVariator1401969.62008-2020
MERCEDES BENZ A   A 200 (136 Hp)เบนซิน95ธรรมดา1362009.82004-2008
MERCEDES BENZ A   A 200 (136 Hp)เบนซิน95ธรรมดา1362009.82008-2020
MERCEDES BENZ A   A 200 Turbo (193 Hp)เบนซิน95ธรรมดา19322782008-2020
MERCEDES BENZ A   A 200 Turbo (193 Hp)เบนซิน95ธรรมดา19322782005-2008
MERCEDES BENZ A   2.1 5D 200เบนซิน95ธรรมดา1362009.82004-2020
MERCEDES BENZ A   A 200 (136 Hp) Autotronicเบนซิน95Tiptronic1361959.92008-2020
MERCEDES BENZ A   A 200 (136 Hp) Autotronicเบนซิน95Tiptronic1361959.92004-2008
MERCEDES BENZ A   A 200 Turbo (193 Hp) Autotronicเบนซิน95Tiptronic1932207.32008-2020
MERCEDES BENZ A   A 200 Turbo (193 Hp) Autotronicเบนซิน95Tiptronic1932207.32005-2008
MERCEDES BENZ A-klasse (168)
  แรงม้ากิโลเมตร/ชั่วโมงวินาที 
MERCEDES BENZ A   A 140 AT (168.031) AT (82 Hp)เบนซิน95อัตโนมัติ8216714.51997-2004
MERCEDES BENZ A   A 140 (168.031) (82 Hp)เบนซิน95ธรรมดา82170121997-2004
MERCEDES BENZ A   A 140 L (82 Hp)เบนซิน95ธรรมดา8217013.22001-2004
MERCEDES BENZ A   A 160 AT (168.033) AT (102 Hp)เบนซิน95อัตโนมัติ10218010.81997-2004
MERCEDES BENZ A   A 160 (168.033) (102 Hp)เบนซิน95ธรรมดา10218010.81997-2004
MERCEDES BENZ A   A 160 L (102 Hp)เบนซิน95ธรรมดา10218011.12001-2004
MERCEDES BENZ A   A 160 CDI AT (60 Hp)ดีเซลอัตโนมัติ6015018.81998-2001
MERCEDES BENZ A   A 160 CDI AT (75 Hp)ดีเซลอัตโนมัติ7515716.82001-2004
MERCEDES BENZ A   A 170 CDI AT (668.008) AT (90 Hp)ดีเซลอัตโนมัติ9017213.71998-2004
MERCEDES BENZ A   A 170 CDI AT (95 Hp)ดีเซลอัตโนมัติ9517313.22001-2004
MERCEDES BENZ A   A 160 CDI (60 Hp)ดีเซลธรรมดา60155171998-2001
MERCEDES BENZ A   A 160 CDI (75 Hp)ดีเซลธรรมดา7516215.12001-2004
MERCEDES BENZ A   A 170 CDI (668.008) (90 Hp)ดีเซลธรรมดา90175121998-2004
MERCEDES BENZ A   A 170 CDI (95 Hp)ดีเซลธรรมดา95180122001-2004
MERCEDES BENZ A   A 170 CDI L (95 Hp)ดีเซลธรรมดา9518012.42001-2004
MERCEDES BENZ A   A 190 AT (125 Hp)เบนซิน95อัตโนมัติ12519310.21999-2004
MERCEDES BENZ A   A 190 (125 Hp)เบนซิน95ธรรมดา1251988.81999-2004
MERCEDES BENZ A   A 190 L (125 Hp)เบนซิน95ธรรมดา1251989.12001-2004
MERCEDES BENZ A   A 210 Evolution AT (140 Hp)เบนซิน95อัตโนมัติ1402038.22002-2004
MERCEDES BENZ A   A 210 Evolution (140 Hp)เบนซิน95ธรรมดา1402038.22002-2004
MERCEDES BENZ A   A 210 L Evolution (140 Hp)เบนซิน95ธรรมดา1402038.42002-2004


mercedes benz a Video

<  กลับไป mercedes benz | a

 

8 ปี ก่อนหน้า
AUDI80ประวัติวารสาร

audi
AUDI 80 2.0 E (115 Hp) น้องเขียว
แม่เพี่อนขายให้ ถูกๆ สีเดิมไม่เคยซ่อม
0
ความเห็น 
8 ปี ก่อนหน้า
MAZDACRONOSรถใหม่วารสาร

mazda
MAZDA CRONOS 2.0 i 16V 4WD (125 Hp) แดงแจ๋
ดี
0
ความเห็น 
8 ปี ก่อนหน้า
MAZDACRONOSรถใหม่วารสาร

mazda
MAZDA CRONOS 2.0 i 16V 4WD (125 Hp) แดงแจ๋
ดี
0
ความเห็น 
8 ปี ก่อนหน้า
MAZDACRONOSรถใหม่วารสาร

mazda
MAZDA CRONOS 2.0 D Comprex (82 Hp) แดงจ้า
เพื่อนที่แสนดี ไปทุกที่ท่มีทาง ชอบหุ่นที่ลำสมัยไม่ตกยุค ซื้ที่พิจิตร คิดว่าเขาสวยถูกใจ แต่งนิดหน่อยภายนอก มีแน่อะหลั่ยแพงและหายากต้องจอดรอน่ะครับ
0
ความเห็น 
8 ปี ก่อนหน้า
MAZDACRONOSรถใหม่วารสาร

mazda
MAZDA CRONOS 2.0 D Comprex (82 Hp) น้องแดง
ชอบ แรงดี ซื้อที่พิจิตร คิดว่าทั้งสวยและหุ่นดี ไม่ได้แต่ง ปัญหาคือหาอะหลั่ยยากต้องใช้เวลา
0
ความเห็น 
8 ปี ก่อนหน้า
ข่าวสาร

honda
ฮอนด้าพร้อมลุยแข่งประหยัดน้ำมันปีที่ 14
27 สิงหาคม 2554 08:32 น. {lang: 'th'} ข่าวในประเทศ - ฮอนด้าทุ่ม 7 ล้านจัด ประหยัดเชื้อเพลิงปี14 พร้อมปรับชื่อใหม่เป็น "Honda Eco Milleage Challenge 2011" ขยายการแข่งขันไปสู่ระดับภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศ

ดร.อรรณพ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บ.เอ.พี.ฮอนด้า...

อ่านเพิ่ม

0
ความเห็น 
8 ปี ก่อนหน้า
ข่าวสาร

honda
ประเดิมครึ่งปีหลัง ยอดขาย 2 ล้อชะลอตัว
24 สิงหาคม 2554 08:34 น. {lang: 'th'} ฮอนด้า ดรีม 110 ไอ ใหม่ เพิ่งเปิดตัวเป็นอีกทางเลือกในกลุ่มรถครอบครัวข่าวในประเทศ-เริ่มต้นครึ่งปีหลัง ตลาดรถจักรยานยนต์ไทยเดือนกรกฏาคมเริ่มชะลอตัว ปิดยอดด้วยตัวเลข 178,050 คัน ลดลงจากเดือนที่แล้ว 43,768 คัน แต่หากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน...

อ่านเพิ่ม

0
ความเห็น 
9 ปี ก่อนหน้า
ข่าวสาร

mazda 2
nissan
tata
toyota
hyundai
เก๋งเล็กแข่งเดือด! ค่ายรถทั่วทิศเปิดศึก
19 สิงหาคม 2554 14:03 น. {lang: 'th'} ค่ายรถจากแดนมังกรประเทศจีน “เฌอรี่” ยืนยันที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ในไทย ไม่ว่าจะเป็น “เฌอรี่ เอ13” (A13) ซับคอมแพ็กต์ซีดานและแฮทช์แบคขนาด 1.5 ลิตรข่าวในประเทศ - ปรอทองศาตลาดเก๋งระเบิด! ค่ายรถจากทั่วสารทิศรุมชิงเค้กก้อนโต...

อ่านเพิ่ม

0
ความเห็น 
9 ปี ก่อนหน้า
ข่าวสาร

nissan
GSชิงขายแบตอีโคคาร์-ทุ่ม700ล้านบ.รับอุตฯโต
19 สิงหาคม 2554 11:44 น. {lang: 'th'} ข่าวในประเทศ - “ยีเอส” เปิดแบตเตอรี่เทคโนโลยีใหม่ รุ่น “Q-85” ชิงจับตลาดอีโคคาร์ที่กำลังมาแรงเป็นรายแรก ฟุ้งกำลังไฟแรง-อายุใช้งานยาว 3 ปี คุ้มราคาที่สูงกว่ารุ่นทั่วไป 5% มั่นใจผลักดันยอดขายปีนี้ บรรลุเป้า 4.2 พันล้านบาท...

อ่านเพิ่ม

0
ความเห็น 
9 ปี ก่อนหน้า
ข่าวสาร

audi
bmw
เบนซ์ไฟเขียวผลิตแวกอนมาดสปอร์ตของ CLC
18 สิงหาคม 2554 09:16 น. {lang: 'th'} ข่าวในประเทศ - เมอร์เซเดส-เบนซ์เตรียมเปิดตัวรถยนต์สายพันธุ์ใหม่ในตลาด เมื่อมีข่าวยืนยันแล้วว่าทางบอร์ดบริหารเปิดไฟเขียวให้ผลิตรถยนต์รุ่น CLC แล้ว โดยจะเป็นรถยนต์ตัวถังแบบ Shooting Break หรือแวกอนแบบสปอร์ตรุ่นที่...

อ่านเพิ่ม

0
ความเห็น 
 
19031

2007220223042402250526022804

30014

5001

8158 COUPE5

A89

B25

C167CABRIO1CL20CLC15CLK61CLS17COUPE13

E201

G69GL8GLK7

M19ML5

PULLMANN2

R14

S126SL62SLK28SLR3

V7VANEO8Viano29
 
แคตตาล็อก Mercedes Benz a (เบนซ์ A) ที่นี่มี 89 รวมรูปรถ เทคนิค แรงม้า เชื้อเพลิง อัตราการเร่ง คู่มือ บอร์ด ความเห็น