หน้าแรกแคตตาล็อกออกอากาศรถยนต์ลงชื่อเข้า
...

LANDROVER Series II 2.3 D (LR 88 DL,LR 109 DL) (63 Hp) A B C


LANDROVER Series II 2.3 D (LR 88 DL,LR 109 DL) (63 Hp) A B C:วนานรถทรงงานพ่อหลวงของเรา สมควรอนุรักษ์ไว้ ให้อยู่ใ
ชอบมากๆ รูปทรงมันคลาสดี มีประวัติยาวนานรถทรงงานพ่อหลวงของเรา สมควรอนุรักษ์ไว้ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้


anonymous, 9 ปี ก่อนหน้า
ชอบคลาสสิคมากใช่ Series 3 ครับ

somboonsutiratikul, TH

12.53
เขาและ รถ