หน้าแรกแคตตาล็อกออกอากาศรถยนต์ลงชื่อเข้า
...


ยี่ห้อ

รถ rover 400<  กลับไป rover


ข้อแตกต่าง
ROVER 400 Hatchback (RT)
  แรงม้ากิโลเมตร/ชั่วโมงวินาที 
ROVER 400   414 Si (103 Hp)เบนซิน95ธรรมดา10318511.81995-2000
ROVER 400   416 Si (111 Hp)เบนซิน95ธรรมดา11119010.81995-2000
ROVER 400   420 D (86 Hp)ดีเซลธรรมดา86170141995-2000
ROVER 400   420 Di (105 Hp)ดีเซลธรรมดา105185111995-2000
ROVER 400   420 Si Lux (136 Hp)เบนซิน95ธรรมดา1361999.51995-2000
ROVER 400 (RT)
  แรงม้ากิโลเมตร/ชั่วโมงวินาที 
ROVER 400   414 Si AT (103 Hp)เบนซิน95อัตโนมัติ10318511.81995-2000
ROVER 400   414 Si (103 Hp)เบนซิน95ธรรมดา10318511.81995-2000
ROVER 400   416 Si AT (111 Hp)เบนซิน95อัตโนมัติ11119010.81995-2000
ROVER 400   416 Si (111 Hp)เบนซิน95ธรรมดา11119010.81995-2000
ROVER 400   416 Si (113 Hp)เบนซิน95อัตโนมัติ11319012.71995-2000
ROVER 400   420 D (86 Hp)ดีเซลธรรมดา86170141995-2000
ROVER 400   420 Di (105 Hp)ดีเซลธรรมดา10518511.21995-2000
ROVER 400   420 Si Lux (136 Hp)เบนซิน95ธรรมดา1361999.51995-2000
ROVER 400   425 i (175 Hp)เบนซิน95อัตโนมัติ1752258.51998-2000
ROVER 400 Tourer (XW)
  แรงม้ากิโลเมตร/ชั่วโมงวินาที 
ROVER 400   1.6 i (112 Hp)เบนซิน91ธรรมดา112190101994-1998
ROVER 400   1.6 i (122 Hp)เบนซิน95ธรรมดา122  1994-1998
ROVER 400   1.8 i (146 Hp)เบนซิน95ธรรมดา146  1996-1998
ROVER 400   1.8 TD (88 Hp)ดีเซลธรรมดา88  1993-1998
ROVER 400   2.0 i (136 Hp)เบนซิน91ธรรมดา1362008.71994-1998
ROVER 400 (XW)
  แรงม้ากิโลเมตร/ชั่วโมงวินาที 
ROVER 400   414 GSI/SI KAT (103 Hp)เบนซิน95ธรรมดา10318010.11993-1995
ROVER 400   416 GSI AT (111 Hp)เบนซิน91อัตโนมัติ11118511.21990-1995
ROVER 400   416 GSI (111 Hp)เบนซิน91ธรรมดา1111909.51990-1995
ROVER 400   416 GTI (122 Hp)เบนซิน91ธรรมดา1221968.91990-1995
ROVER 400   418 TD (88 Hp)ดีเซลธรรมดา8817111.81991-1995
ROVER 400   418 D (67 Hp)ดีเซลธรรมดา67154 1991-1995
ROVER 400   420 GSI/SLI/GTI/Vite (136 Hp)เบนซิน95ธรรมดา136200 1993-1995
ROVER 400   420 Turbo (200 Hp)เบนซิน91ธรรมดา200235 1993-1995


rover 400 Video

<  กลับไป rover

 

 
10010

200252000 3500 HATCHBACK72200 35003258

400274514

6006

7520

80034

MAESTRO3MGF2MINI MK8MONTEGO11
 
แคตตาล็อก Rover 400 (โรเวอร์ 400) ที่นี่มี 27 รวมรูปรถ เทคนิค แรงม้า เชื้อเพลิง อัตราการเร่ง คู่มือ บอร์ด ความเห็น